Zdislava Zdislava - http://www.biskupstvi-ltm.cz/zdislava
 
Rubrika: Biskupové
 
P. Posád19. biskup litoměřický (2004 – )
Narozen v Budkově u Třebíče dne 28. 6. 1953. Studoval na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě se sídlem v Litoměřicích a dne 26. 6. 1977 byl vysvěcen na kněze. Kněžskou službu vykonával po tři roky jako kaplan nejprve v Pozořicích, potom v Brně-Židenicích a v Lomnici u Tišnova. Od roku 1980 působil jako farář v Ratíškovicích u Hodonína, po dvou letech byl na zásah státní správy přeložen do pohraniční farnosti Drnovec.
(27.9.2005)
 
J. Koukl18. biskup litoměřický (1989 – 2003)
Narozen v Brně dne 8. 11. 1926, studoval na teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a na kněze byl vysvěcen 23. 4. 1950. Krátce kaplanoval v Sokolově, potom nastoupil základní vojenskou službu, kterou absolvoval v oddílech PTP. Stal se vikářem u sv. Víta, adminstrátorem ve Stodůlkách u Prahy, posléze přešel do Kladrub u Stříbra a současně od roku 1969 byl vikářem okresu Tachov. V letech 1970 – 1975 působil jako spirituál litoměřického semináře.
(26.9.2005)
 
Š. M. Trochta17. biskup litoměřický (1947 – 1974)
Narozen dne 26. 3. 1905 ve Francově Lhotě u Vsetína v rodině zemědělce. Bohosloví studoval v Itálii, kde také nastoupil do noviciátu salesiánů. V Turíně dokončil studia filozofie a teologie a v roce 1932 dosáhl doktorátu teologie a byl vysvěcen na kněze. Působil jako vychovatel mládeže a profesor filozofie, pedagogiky a náboženství v salesiánském ústavu ve Fryštáku, v roce 1934 krátce v Ostravě. Vedl dohled nad výstavbou ústavu v Praze-Kobylisích. Za nacistické okupace byl vězněn v koncentračních táborech Mauthausen a Dachau do konce války.
(25.9.2005)
 
A. A. Weber16. litoměřický biskup (1931 – 1947)
Narozen dne 24. 10. 1877 v obci Vlčí hora u Rumburku jako syn rolníka. Gymnázium absolvoval v Litoměřicích maturitou a přihlásil se na teologii. Tehdejší biskup Schöbel ho poslal na studia do Říma (Collegium Bohemicum), kde byl v roce 1901 vysvěcen na kněze a dosáhl doktorátu teologie.
(24.9.2005)
 
J. Gross15. biskup litoměřický (1910 – 1931)
Narozen dne 10. 10. 1866 v Přimdě jako syn starosty. Po maturitě na piaristickém gymnáziu v Českých Budějovicích byl jako premiant, který se rozhodl pro kněžskou dráhu, představen tehdejšímu českobudějovickému biskupovi hraběti Schönbornovi. Ten mu navrhl, aby šel studovat do právě založené české koleje v Římě. Ze zdravotních důvodů z jeho cesty sešlo, a tak vystudoval v Praze. Zajímal se o sociální, národohospodářské a politické otázky a dne 4. 7. 1889 byl vysvěcen na kněze. V letech 1889–1910 působil v pastoraci v Sokolově, posléze jako arciděkan. Veškerou svou energii věnoval boji proti hnutí „Pryč od Říma“ (Los von Rom) a jeho angažovanost přesáhla nejenom hranice jeho farnosti, ale i diecéze.
(23.9.2005)
 
E. J. K. Schöbel14. biskup litoměřický (1882 – 1909)
Narozen dne 12. 2. 1824 v Radvanicích v německé mlynářské rodině. Studoval v Praze filozofii a teologii a vstoupil do rytířského řádu křížovníků s červenou hvězdou. V roce 1848 byl vysvěcen na kněze a v roce 1852 promován na doktora teologie.
(22.9.2005)
 
A. L. Frind13. biskup litoměřický (1879 – 1881)
Narozen dne 9. 10. 1823 v Lipové u Šluknova v rolnické rodině. Jeho synovec Václav Antonín Frind se stal světicím biskupem pražským a další jeho příbuzný Jakob Frint (psáno s „t“) se stal biskupem v rakouském St.Pölten. Studoval v Praze filozofii, do semináře se vrátil do Litoměřic, kde byl dne 16. 7. 1847 vysvěcen na kněze. V pastoraci působil nejprve jako kaplan ve Varnsdorfu, poté se stal katechetou na litoměřickém gymnáziu a později i profesorem dějepisu a zeměpisu. Roku 1857 vyšla v Litoměřicích jeho modlitební kniha pro studující, která se dočkala trojího vydání, naposled roku 1877.
(21.9.2005)
 
A. P. Vahala12. biskup litoměřický (1866 – 1877)
Narozen dne 23. 1. 1802 v Palačově u Starého Jičína. Studoval v Olomouci, pak přešel do kněžského konviktu ve Vídni, kam byli přijímáni nejschopnější kandidáti kněžství z celé habsburské monarchie. Ve Vídni byl také 22. 9. 1827 vysvěcen na kněze.
(19.9.2005)
 
A. B. Hille11. biskup litoměřický (1832 – 1865)
Narozen dne 2. 12. 1786 ve Velkém Šenově u Šluknova v rodině krejčího. V Praze vystudoval filozofii a odešel na teologii do semináře ve své diecézi v Litoměřicích. Na kněze byl vysvěcen dne 23. 4. 1810.
(18.9.2005)
 
V. E. Milde10. biskup litoměřický (1823 – 1832)
Arcibiskup vídeňský (1832 – 1853)

Narozen dne 11. 5. 1777 v Brně v rodině knihaře. Studoval filozofii v Olomouci a ve Vídni, kde v roce 1798 dokončil i svá teologická studia. Pak působil jako prefekt a korepetitor v semináři a jako katecheta. Na kněze byl vysvěcen ve Vídni až dne 9. 3. 1800, kdy dosáhl předepsaného kanonického věku. Poté kaplanem, od roku 1804 učil náboženství na vídeňské reálce a na akademii výtvarných umění.
(17.9.2005)
 
J. F. Hurdálek9. biskup litoměřický (1815 – 1822)
Narozen dne 6. 11. 1747 v Náchodě v rodině pláteníka. V Praze studoval filozofii a teologii, stal se mistrem filozofie a svobodných umění a bakalářem teologie a v roce 1771 byl vysvěcen na kněze. Poté byl ustaven prefektem kněžského semináře v Hradci Králové, v roce 1775 byl povolán do Vídně za prefekta Therezianea, ústavu pro vzdělávání šlechticů. V roce 1785 přijal místo rektora generálního semináře v Praze, kde setrval až do jeho zrušení v roce 1790.
(16.9.2005)
 
Chlumčanský z Chlumčan a z PřestavlkSvěticí biskup pražský (1795 – 1802)
8. biskup litoměřický (1802 – 1815)
23. arcibiskup pražský (1815 – 1830)

Narozen na zámku v Hošticích dne 15. 11. 1749 v rodině starobylého šlechtického rodu. Studoval v Praze, stal se mistrem svobodných umění a získal bakalariát teologie a 13. 12. 1772 byl vysvěcen na kněze.
(15.9.2005)
 
Kindermann ze Schulsteinu7. biskup litoměřický (1790-1801)
Narozen dne 27. 9. 1740 v obci Království u Šluknova, jeho dva starší bratři se stali řádovými knězi. Vystudoval v Praze filozofii a teologii a v roce 1765 byl vysvěcen na kněze. Poté působil jako vychovatel a připravil se na doktorát teologie, který získal v srpnu 1766.
(13.9.2005)
 
WaldsteinSvěticí biskup pražský (1756-1759)
6. biskup litoměřický (1760-1789)

Narozen v Praze dne 17. 7. 1716, studoval v Římě, kde dosáhl doktorátu teologie a kanonického práva. Získal si přízeň samotného papeže Benedikta XIV., který ho osobně vysvětil na kněze. Po návratu do vlasti se posléze v roce 1746 stal svatovítským kanovníkem a současně i českým kazatelem. Mimoto obdržel kanonikát ve Staré Boleslavi a od 2. 2. 1748 byl i děkanem u sv. Apolináře v Praze.
(11.9.2005)
 
Sachsen-ZeitTitulární arcibiskup pharsalský (1730 – 1759)
8. biskup královéhradecký (1732 – 1733)
5. biskup litoměřický (1733 – 1759)

Narozen 1. 12. 1702 v Neustadtu nad Orlou v Sasku. Jeho strýc, kardinál a biskup ostřihomský, ho dal vychovat do kláštera v Györu a přivedl ho i k duchovnímu stavu. Dne 12. 6. 1718 přijal tonzuru a ještě téhož roku i další čtyři nižší svěcení. Již roku 1719 dosáhl kanonikátu v Kolíně nad Rýnem, roku 1722 v Osnabrücku. Vysvěcen na kněze byl 4. 3. 1725 v Drážďanech, téhož roku se stal děkanem v Kolíně nad Rýnem.
(10.9.2005)