Zdislava Zdislava - http://www.biskupstvi-ltm.cz/zdislava
 
Rubrika: Biskupové
 
Wratislav z Mitrovic6. biskup královéhradecký (1711 – 1721)
4. biskup litoměřický (1721 – 1733)
Jmenovaný arcibiskup pražský (1733)

Narozen dne 20. 5. 1677 v šlechtické rodině, všichni čtyři bratři se věnovali duchovnímu stavu. Jan Adam studoval u jezuitů v Jindřichově Hradci a na kněze byl vysvěcen dne 15. 4. 1702. Záhy se stal kanovníkem v Olomouci, dne 27. 10. 1702 pak kanovníkem kapituly u sv. Víta v Praze. Byl proboštem několika kapitol, v roce 1709 byl jmenován proboštem Vyšehradské kapituly, o kterou se velmi zasloužil.
(7.9.2005)
 
H. F. Königsegg-Rottenfels3. biskup litoměřický (1710-1720)
Narozen roku 1660 ve Vídni v rodině císařského tajného rady, komořího a vicekancléře. Již v jedenácti letech obdržel nižší svěcení a stal se kanovníkem ve Strasburgu. V té době začal studovat teologii a v roce 1677 obdržel další kanonikát v Lutychu, rok poté byl jmenován kanovníkem v Salzburgu. Tam byl v roce 1690 vysvěcen na kněze.
(4.9.2005)
 
J. F. I. Sternberg2. biskup litoměřický (1676 – 1709)
Narozen roku 1643, není známo kde studoval a kdy byl vysvěcen na kněze. Brzy však dosáhl kanonikátu v Pasově, patrně před rokem 1669. Po smrti prvého litoměřického biskupa požádal o dosazení na litoměřický stolec. Císař Leopold I. jej pak 30. 10. 1675 jmenoval a papež Inocenc XI. 22. 6. 1676 potvrdil. Biskupské svěcení přijal v Praze z rukou arcibiskupa Jana Bedřicha z Waldsteina a dne 13. 9. 1676 byl intronizován v Litoměřicích.
(31.8.2005)
 
M. R. Schleinitz1. biskup litoměřický (1655 – 1675)
Narozen roku 1605 ve Varnsdorfu v rodě původně saském, který dal církvi pět biskupů a řadu prelátů. Po studiích doma odešel do Říma, kde získal doktorát teologie. Na počátku roku 1630 se vrátil do Čech a kardinál Harrach ho vysvětil na kněze. Působil na několika místech v duchovní správě, posléze se stal kanovníkem u sv. Víta v Praze, generálním vikářem a oficiálem kardinála Harracha. V roce 1637 byl jmenován proboštem kolegiální kapituly v Litoměřicích.
(28.8.2005)